Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne
                       ZMIANA

Dla dzieci i ich rodziców oferujemy:

Nie wydajemy diagnoz i opinii na potrzeby uzyskiwania orzeczeń.
Prowadzona działalność jest całkowicie odpłatna.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 15 lat, z orzeczeniami zespołu Aspergera i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, nieśmiałych, z innymi trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
Podczas treningów umiejętności społecznych dzieci będą miały okazję do kształtowania umiejętności komunikacyjnych, nawiązywania i podtrzymania kontaktu. Będą uczyć się współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów. Zapoznają się z emocjami, nauczą się je rozpoznawać a także radzić sobie z nimi.
Sesje treningowe prowadzone są w małych grupach maksymalnie do 8 osób, prowadzone są przez trenera TUS i psychologa. Grupy dobrane są wiekowo, pod względem komunikacji a także przejawianych trudności.
Prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci z połączeniem dobrej zabawy z nauką niezbędnych w życiu każdego człowieka umiejętności. Każdorazowa sesja trwa 70 minut. Cały cykl obejmuje 12 sesji, odbywających się raz w tygodniu.
Przed przystąpieniem do treningu odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z rodzicem a także dzieckiem. Spotkanie trwa do 1,5 godziny.
Współpraca rodziców jest warunkiem niezbędnym do powodzenia w oddziaływaniach na dziecko.

Koszt:

powrót…


KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

Ta formę psychoedukacji proponujemy rodzicom borykającym się z problemami wychowawczymi, zmartwionym zachowaniami swoich dzieci. Korzystając z wiedzy psychologicznej i pedagogicznej terapeuci pomagają w zrozumieniu dzieci, udzielają porad w zakresie postępowania z nimi, wskazują najlepsze formy pomocy dziecku i/lub rodzinie.
Spotkania trwają od 50 minut do 1,5 godziny. Rozważeniu problemów poświęcane jest 1 – 3 spotkań.

Koszt: 120-150 zł.

powrót…
PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna obejmuje pomocą całą rodzinę, w której jeden z członków np. dziecko ma problemy. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją (1,5 godz.) z osobą zgłaszającą problem, a następnie 1-2 spotkaniami wstępnymi (po 1,5 godz.) z całą rodziną. Na spotkaniach tych zawierany jest ustny kontrakt na cele psychoterapii.
Udział w psychoterapii stwarza możliwość m. in. na zwiększenie wzajemnego rozumienia członków rodziny, uporządkowanie podziału ról i zasad rodzinnych, poprawę komunikacji w rodzinie.
Następnie spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na 2-3 tygodnie. Aby w rodzinie doszło do zmiany, potrzeba co najmniej kilku spotkań, jednak ich liczba uzależniona jest od przebiegu terapii.

Koszt:

powrót…WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Jak mówić żeby dzieci słuchały i jak słuchać żeby dzieci mówiły. Warsztaty są propozycją pomocy zrozumienia swojej roli jako rodzica, znalezienia satysfakcjonującego sposobu „bycia” z dzieckiem oraz we wzbogaceniu swoich umiejętności wychowawczych . Udział w warsztatach daje szansę na zbudowanie z dzieckiem relacji opartej na wzajemnym szacunku, przy jednoczesnym zachowaniu autorytetu opiekuna.
PROGRAM WARSZTATU:
W trakcie spotkań omawiane będą następujące bloki tematyczne: Jak stawiać dziecku granice? Jak pomóc dziecku by radziło sobie z emocjami? Jak zachęcać dziecko do współpracy? Co zamiast kar? Jak rozwiązywać problemy i konflikty? Jak zachęcać dziecko do samodzielności? Jak chwalić i skutecznie zachęcać dziecko?
ORGANIZACJA WARSZTATU:
Warsztaty prowadzone są formami aktywnymi: dyskusja-dzielenie się doświadczeniem, odgrywanie scenek, praca w podgrupach. Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu. Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań, po dwie godziny, raz na tydzień. Warsztat rusza po zebraniu grupy min. 8 osób.

Koszt udziału w 10 spotkaniach: 600 zł. Osoba prowadząca: Joanna Dembicz
Zapisy i dodatkowe informacje: jdembicz@gmail.com, tel. 535-946-762

powrót…