Centrum Psychologiczno - Pedagogiczne
                       ZMIANA

Dla młodzieży i ich rodziców oferujemy:

Nie wydajemy diagnoz i opinii na potrzeby uzyskiwania orzeczeń.
Prowadzona działalność jest całkowicie odpłatna.PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Do młodzieży w wieku 14-18 lat kierujemy ofertę psychoterapii indywidualnej. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją diagnostyczną, w której uczestniczą nastolatek razem z rodzicami i ewentualnie rodzeństwem, czasem uczestniczą w nim sami rodzice. Konsultacja trwa do 1,5 godziny. Zbierane są podstawowe informacje dotyczące problemu, relacji w rodzinie i oczekiwań nastolatka oraz rodziców co do dalszej terapii.
Psychoterapia indywidualna zazwyczaj odbywa się raz w tygodniu, sesje trwają 50 minut. Rodzice mają prawo do konsultacji dotyczących pracy z ich dzieckiem. W przypadku osoby niepełnoletniej rodzice muszą wyrazić zgodę na terapię, natomiast po ukończeniu 18 roku życia nastolatek na terapię zgłasza się samodzielnie.
Terapeutę obowiązuje tajemnica powierzonych mu spraw, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia czyjegoś życia lub zdrowia i innych wynikających z prawa.

Koszt:

powrót…PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna obejmuje pomocą całą rodzinę, w której jeden z członków np. dorastający ma problemy, których źródłem jest funkcjonowanie psychologiczne i/lub społeczne. Podjęcie psychoterapii poprzedzone jest wstępną konsultacją (1,5 godz.) z osobą zgłaszającą problem, a następnie 1-2 spotkaniami wstępnymi (po 1,5 godz.) z całą rodziną. Na spotkaniach tych zawierany jest ustny kontrakt na cele psychoterapii.
Udział w psychoterapii stwarza możliwość m. in. na zwiększenie wzajemnego rozumienia członków rodziny, uporządkowanie podziału ról i zasad rodzinnych, poprawę komunikacji w rodzinie.
Następnie spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na 2-3 tygodnie. Aby w rodzinie doszło do zmiany, potrzeba co najmniej kilku spotkań, jednak ich liczba uzależniona jest od przebiegu terapii.

Koszt:

powrót…
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Psychoterapia grupowa skierowana jest do młodych osób, które mają problemy psychologiczne wynikające z trudności w relacjach społecznych. W grupie, indywidualne problemy uczestników są widoczne i odczuwalne przez każdego .
Generalnym celem funkcjonowania grupy psychoterapeutycznej są indywidualne zmiany funkcjonowania jej członków. Zmiany te mogą następować dzięki aktywności uczestników grupy psychoterapeutycznej jak i zamierzonym oddziaływaniom psychoterapeutów.
Grupa daje możliwość każdemu uczestnikowi uczenia się przez doświadczenie, poznanie siebie , innych ludzi i relacji z nimi co w konsekwencji prowadzi do zmiany postępowania.
Organizacja grupy psychoterapeutycznej:
Liczba uczestników : 6-12 osób
Czas trwania grupy : 80-100 h
Czas trwania: 2 h raz w tygodniu.
Każdy z członków grupy musi odbyć 3 konsultacje indywidualne z terapeutami prowadzącymi grupę.

Koszt:

powrót…